Suomen ensimmäinen valtuutettu julkisuuskuvan analysointiyritys
– Meedius International Oy

Meedius International on hyväksytty ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä AMEC:n (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) täysvaltaiseksi jäseneksi. Yhteisön jäseninä on markkinointiviestinnän tutkimuksen ja konsultoinnin suurimpia yrityksiä, ja sen tehtävänä on jakaa tietoa, parhaimpia toimintamalleja ja asiantuntemusta jäsenistölleen.

AMEC:iin kuuluu 151 jäsenyritystä 84 maasta ympäri maailman. Meediukselle tämä merkitsee tunnustusta vuosien työstä julkisuuskuvan tutkimuksen ja siinä käytettyjen tutkimusmenetelmien kehittämisen asiantuntijana. Jäsenyys antaa myös mahdollisuuden hyödyntää kattavampaa kansainvälistä verkostoa ja uusimpien menetelmien käyttöä, mistä hyötyvät  Meediuksen kaikki asiakkaat.