Mediaseurantaa voi käyttää myös ennustamiseen. Sen avulla voi luodata niin toimintaympäristöä kuin kilpailijakenttää – olipa yritys sitten jo vakiintunut toimija markkinoilla tai vasta hakemassa uusia markkinoita.

Mediaseurannan avulla saat kattavan kuvan omalla toimialallasi käytävästä keskustelusta, kuten siitä mistä teemoista puhutaan ja kuka niistä puhuu. Toimintaympäristön seuraaminen ei keskity välttämättä vain alan yrityksiin vaan myös puheenaiheisiin, nyt ja tulevaisuudessa. Tämä antaa pohjan systemaattiselle tavalle arvioida toimintaympäristön kehittymistä tai uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Meediuksen toimialakatsaukset auttavat sinua haistamaan tulevaisuuden trendejä ja löytämään alan merkittävimmät mielipidejohtajat. Ne antavat strategiatyötä tekeville työkaluja skenaariosuunnitteluun ja liiketoimintastrategian luomiseen hyödyntämällä “big dataa” ja puristamalla sen yksittäisiksi helmiksi, jotka kertovat mihin yrityksesi tulisi kiinnittää huomiota tai missä yrityksestä voisi tulla edelläkävijä.

Kilpailijakentän luotaaminen taas auttaa kartoittamaan alalla jo toimivien yritysten position, niin niiden vahvuudet kuin heikkoudetkin. Meediuksen Share of Voice -raporttit auttavat hahmottamaan, kenestä puhutaan tai kuka puhuu määrällisesti eniten. Raportit antavat tietoa myös siitä, ketkä henkilöt johtavat keskustelua, mitä teemoja alan yritykset nostavat pinnalle tai missä medioissa alan yrityksistä puhutaan. Myös maantieteellinen ulottuvuus voi olla tärkeää.

Yrityksessäsi on jo varmasti hyvä ymmärrys siitä, mitä toimintaympäristössäsi tapahtuu ja mitä yrityksellesi, alallesi tai kilpailijoillesi kuuluu. Mutta entä jos jokin jääkin huomaamatta?