Toimituksellinen media

Mediaseurantamme kattaa kaikki mediatyypit. Seuraamme sekä painettua mediaa, verkkolähteitä, radiota ja televisiota että sosiaalista mediaa. Jotta voimme varmistaa laadukkaat palvelut, asiakaskohtaisesti nimetyt asiantuntijamme ovat vastuussa monitorointituloksista ja niistä koostetuista päivittäisistä asiakasraporteista. Kaikilla asiantuntijoillamme on pitkä kokemus mediaseurannan alalta.

 

Meedius käyttää mediaseurannassa sekä ihmisiä että uusinta tekniikkaa löytääkseen oikean, asiakaskohtaisen sisällön. Verkkolähteitä on tällä hetkellä seurannassamme noin tuhat, mukaan lukien valtakunnallisten radio- ja TV-kanavien verkkosivut. Radion ja television toimituksellisen median seurannassa käytössämme on oma tekninen ratkaisu, joka varmistaa laadukkaat haut.

 

Mediaseurannan tulokset tuotetaan Päiväraportiksi, jossa näkyvät tiivistelmät kustakin mediaosumasta. Päiväraportti integroi kaikki toimitukselliset mediatyypit samaan palveluun. Päiväraportti toimitetaan päivän osumista sähköpostilla nimetyille vastaanottajille. Vastanottajamäärää ei ole rajoitettu, vaan se voi kattaa koko asiakasorganisaation ja sidosryhmät.

 

Hakuprofiilin mukaisen mediaosuman löydyttyä media-analyytikko kirjoittaa osumasta tiivistelmän, joka kiteyttää pitkänkin artikkelin pääkohdat. Tiivistelmät tuovat kattavasti esiin artikkelissa tai ohjelmassa käydyn teeman ja keskustelun, siinä esiintyneet henkilöt ja haastattelut sekä muut asiakkaan kannalta tärkeät tiedot. Tiivistelmät tekee aina asiakkaalle nimetty asiantuntija. Lisäksi kussakin tiivistelmässä on erikseen luokiteltu mm. sävy (positiivinen, neutraali, negatiivinen), aiheen saama rooli ja toimittajan nimi. Kun lähteenä on verkkomedia, tiivistelmän ja otsikon lisäksi mukana on linkki alkuperäiseen artikkeliin.

 

Kaikki tuotetut tiivistelmät ja artikkelien metatiedot arkistoituvat myös asiakaskohtaiseen mediaseurantaportaaliin, jossa niihin on helppo palata myöhemmin. Tiivistelmät ja verkko-osumat ovat myös kaikkien loppukäyttäjien saatavilla ja luettavissa muun muassa mobiililaitteilla. Seurannan tulokset voidaan myös linkittää  esimerkiksi intranettiin RSS-syötteenä.