Julkisuuskuva-analyysin avulla voit mitata markkinointiviestintätoimenpiteiden onnistumista ja kampanjoiden- tai tiedotteiden läpimenoa. Saat siitä halutessasi myös käytännön työkaluja strategiseen suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen.

 

Meediuksen kokeneiden analyytikoiden tuottamat analyysiraportit antavat konkreettista apua, kun haluatte mitata omien markkinointiviestinnän toimenpiteidenne onnistumista mediassa. Tutkimme julkisuuden määrällistä kehittymistä, kuinka laajan yleisön saavutitte, julkisuuden sävyä, millä teemoilla pääsitte julkisuuteen, mitkä omat viestinne pääsivät mediassa läpi ja kuka teistä puhui. Voitte myös vertailla omaa mediamainettanne alalla toimiviin muihin yrityksiin, jotta voitte hyödyntää alan parhaat käytännöt. Asiantuntijamme ovat aina apunanne tuloksien läpikäynnissä ja tulkinnassa.

 

Lisäämällä analysoitaviin mittareihiin myös kilpailijoiden ansaitseman julkisuuden, Meedius auttaa luomaan kuvan organisaation ulkoisesta toimintaympäristöstä, oli kyse sitten tuotteista, asiakkaista tai kilpailijoista (Competitive intelligence), minkä avulla strateginen päätöksenteko organisaatiossa helpottuu.